หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 


นายนิสิต จันทรกลิ่น
ปลัด อบต.คลองขลุง


นางนกแก้ว จาดดำ
รองปลัด อบต.
 
 


นางสาวพัชรลักษณ์ หลวงแสง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพัชรลักษณ์ หลวงแสง
หัวหน้าสำนักงานปลัด รก.
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายมนฑล ทวนธง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ รก.หน.ฝ่ายนโยบายและแผน


นางสาวชมพูนุท ทรัพย์ประสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


จ่าเอกชลสิริ ศรีบูรพา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายมนฑล ทวนธง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวเพ็ญพรรณ แพทย์วงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ : 055-781-764 โทรสาร : 055-781-515
จำนวนผู้เข้าชม 2,007,656 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com