หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายรังสรรค์ อ่วมทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง


นางนกแก้ว ทิพโอสถ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
 
หัวหน้าส่วนราชการ