หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายรังสรรค์ อ่วมทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
โทร : 084 381 8833
นางนกแก้ว ทิพโอสถ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
โทร : 088 280 2810
 
หัวหน้าส่วนราชการ