หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลคลองขลุง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำบลคลองขลุง
อยู่กันอย่างเรียบง่าย สร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของตนเอง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และด้านศาสนาวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้ชาวตำบลมีจิตใจที่ดีงาม
และมีความพร้อมในการช่วยกันสรรค์สร้างตำบลคลองขลุง
ให้น่าอยู่ต่อไป
 
 
 

วัด จำนวน 10 แห่ง
 
วัดถนนงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดศรีภิรมย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดเกาะหมู ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
วัดคลองน้ำเย็นเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
วัดนาร้อยไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
วัดมาบคล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
วัดเด่นสะเดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
วัดหนองเต่าทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
วัดโค้งวิไล ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
 
วัดป่าฐิตะวิริโย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง
 
ศาลเจ้าคลองขลุง  
 
ศาลเจ้าปู่เสือ  
 
 
 
มีสถานศึกษาในเขต อบต. ประกอบด้วย

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 5 แห่ง
 
โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี
 
โรงเรียนถนนงาม (มิตรภาพที่ 27)
 
โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร
 
โรงเรียนมาบคล้า
 
โรงเรียนร้อยไร่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. จำนวน 5 ศูนย์
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถนนงาม
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสามัคคี
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อยไร่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบคล้า
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. คลองขลุง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลคลองขลุง จำนวน 1 แห่ง

ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
ในเขต อบต.คลองขลุง มีบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโค้งวิไล ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 5 แห่ง

อสม. จำนวน 154 คน

การป้องกันระงับโรคติดต่อจากพาหนะนำโรคต่างๆ อบต. จัดให้มีการพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ปีละ 2 ครั้ง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีละ 1 ครั้ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 


 
 
 

   
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.คลองขลุง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งข่าว
การทุจริต และเบาะแสยาเสพติด
โทร : 055-781-764
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร : 055-781-764 โทรสาร : 055-781-515
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
จำนวนผู้เข้าชม 4,654,811 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10