หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื่้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2      3