หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู [ 5 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work Place) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561-2563 (แก้ไข) [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
การวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
การสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
การคัดเลือกกรณีมี่เหตุพิเศษ [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
หลักเกณฑ์การย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 99  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานส่วนตำบล [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างส่วนตำบล ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561-2563 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)  
 

 
 


 
 
 

   
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ : 055-781-764 โทรสาร : 055-781-515
จำนวนผู้เข้าชม 2,007,647 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com