หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 94  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 171  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 16 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 239  
 
  (1)