หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือเปิดเผยราคากลาง [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 140  
 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
คู่มือขั้นตอนการคำนวณราคากลางในระบบ [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
คู่มือการบันทึกในระบบe-catatog [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
คู่มือการก่อสร้าง -รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง อาคาร [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 101  
 
คู่มือแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)     2