หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
คู่มือเปิดเผยราคากลาง [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 106  
 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
คู่มือขั้นตอนการคำนวณราคากลางในระบบ [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
คู่มือการบันทึกในระบบe-catatog [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
คู่มือการก่อสร้าง -รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง อาคาร [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
คู่มือแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)     2