หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คลองขลุง ประกาศ อนุมัติใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.คลองขลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)