หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลสามัญ [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
การดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังหรือพืชไร่ต่างๆและเผาป่าทำให้เกิดเหตุรำคาญ [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ซักซ้อมแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อบต. พ.ศ. 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ. 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของ อปท. [ 11 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)     2      3      4   
 

 
 


 
 
 

   
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.คลองขลุง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งข่าว
การทุจริต และเบาะแสยาเสพติด
โทร : 055-781-764
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร : 055-781-764 โทรสาร : 055-781-515
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
จำนวนผู้เข้าชม 3,018,181 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10