หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน [ 11 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 91  
 
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและคัดเลือกเพื่อรับโอน [ 11 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
การใช้ที่ราชพัสดุ [ 6 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 94  
 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคา [ 22 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 93  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 126  
 
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 87  
 
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือให้บริการทางวิชาการ [ 23 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน ได้รับเงือนเดือนในกรณีที่ได้รับตุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง [ 23 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดแนวทางปฏิบิติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระ [ 23 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพอเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 21 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน [ 21 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 31 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุ [ 30 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย [ 5 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 26 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 87  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา [ 26 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 94  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 27 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศกระทรวดมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 22 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 99  
 
  (1)     2      3   
 

 
 


 
 
 

   
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.คลองขลุง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งข่าว
การทุจริต และเบาะแสยาเสพติด
โทร : 055-781-764
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร : 055-781-764 โทรสาร : 055-781-515
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
จำนวนผู้เข้าชม 2,655,485 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10