หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่่น พ.ศ. 2561-2565 [ 19 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561 [ 2 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปี62 [ 22 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานติดตามระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาท้าองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ 16 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ื 2 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
แผนพัฒนาสี่ปี 2562-2564 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 ปี 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 96  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ไตรมาส 4 [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 116  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 150  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 92  
 
แผนดำเนืนงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 130  
 
แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2561-2563 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 ไตรมาส 1-2 [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 100  
 
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
แผนพัฒนาสี่ปี 2562-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 19 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
แผนพัฒนาสี่ปี 61-64 [ 29 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 434  
 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 [ 25 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 123  
 
  (1)  
 

 
 


 
 
 

   
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.คลองขลุง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งข่าว
การทุจริต และเบาะแสยาเสพติด
โทร : 055-781-764