หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 

 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดการส่งออกและพัสดุ  
 

ด้วยจังหวัดกําแพงเพชรได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ขอความ ร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรณีสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กําหนดมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัย ในการให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ประกอบธุรกิจ ที่ให้บริการรับส่งอาหารและพัสดุ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
๑. จัดทําฐานข้อมูลการให้บริการที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการให้บริการย้อนหลังได้
๒. มีการคัดกรองผู้ให้บริการโดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้ผู้บริการประจําวันก่อนให้บริการ แก่ผู้บริโภค ในกรณีที่พบว่าผู้ให้บริการมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ํามูก ให้หยุดงานทันที
๓. จัดทําข้อปฏิบัติสําหรับผู้ให้บริการว่าก่อนให้บริการแก่ผู้บริโภคทุกครั้ง ผู้ให้บริการต้องสวมใส่ หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค ทําความสะอาดยานพาหนะ และบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้สําหรับรับ-ส่งอาหารหรือพัสดุด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ํายาทําความสะอาดที่มีคุณสมบัติในการ ฆ่าเชื้อโรค และทําความสะอาดสถานบริการของผู้ประกอบธุรกิจหรือจุดที่มีการใช้ร่วมกันด้วยแอลกอฮอล์หรือ น้ํายาทําความสะอาดที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ําเสมอ
๔. ใช้วิธีการเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (Social Distancing) ในการรับ-ส่งอาหารและพัสดุ และส่งเสริมการใช้บริการชําระค่าบริการทางดิจิตอลเปย์เมนท์ (Digital Payment)
๕. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ให้แก่ผู้บริโภคและผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง
๖. มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้า อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขให้บริการให้ครบถ้วนชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมถึงไม่ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการ หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม ในช่วงสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
ในการนี้จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ ในพื้นที่ทราบและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวและประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 09.51 น. โดย คุณ ศิริวรรณ ทุมอาริยา

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 

   
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.คลองขลุง
รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งข่าว
การทุจริต และเบาะแสยาเสพติด
โทร : 055-781-764
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร : 055-781-764 โทรสาร : 055-781-515
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
จำนวนผู้เข้าชม 3,668,903 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10