หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
พิธีกล่าวคำปฏิญาณว่าจะไม่ทุจริตและคอร์รัปชั่น  
 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ได้ร่วมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณร่วมกันว่าจะไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น แสวงหาผลประโยชน์อื่นหรือเรียกรับผลประโยชน์จากหน้าที่ของตน   ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและป้องกันประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในองค์กร เพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและตระหนักถึงความสำคัญและนำคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการดำรงตน การประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตว์สุจริต มีความรับผิดชอบ เป็นธรรม มีเหตุผล ดำรงตนอย่างพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 09.17 น. โดย คุณ ศิริวรรณ ทุมอาริยา

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 

   
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ : 055-781-764 โทรสาร : 055-781-515
จำนวนผู้เข้าชม 2,007,667 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com