หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดการทุจริต ประปีงบประมาณ 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักหารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการป้องกันรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นและประพฤติมิชอบ [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง ปี 62 [ 25 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 88  
 
แผนผังขันตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน [ 15 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
คำสั่้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
  (1)  
 

 
 


 
 
 

   
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ : 055-781-764 โทรสาร : 055-781-515
จำนวนผู้เข้าชม 2,007,669 เริ่มนับ 26 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com