หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2560
 
 
 
 


นายวิโรจน์ ชาตะนาวิน
นายก อบต.คลองขลุง
 


นายธรา ครุฑธนาชัย
รองนายก อบต.คลองขลุง
 


นายทวิทย์ กรองแก้ว
รองนายก อบต.คลองขลุง
 


นายสุวิทย์ ฤทธิ์เอี่ยม
เลขานุการนายก อบต.คลองขลุง